Sunday, July 22, 2012

Ç’gjykim ka ai që nuk Falet, por Agjëron Ramazan ?


 Ç'gjykim ka ai që nuk Falet, por Agjëron Ramazan ?
(Shejh Salih el-Feuzan, Allahu e ruajt)

Pyetje e paraqitur për: Al'lameh Shejh Salih el-Feuzan (rahimehUllah)

Pyetje. 
Ç’gjykim ka personi që Agjëron muajin e bekuar të Ramazanit pa e falur (Namazin) aspak, dhe pa asnjë justifikim (të-ligjëruar) duke ditur se ne e kemi këshilluar atë shumë herë, por ai nuk ka dëgjuar?

Përgjigje: 
Ai i cili e braktis Namazin, Agjërimi e as ndonjë vepër tjetër nuk konsiderohet i saktë (pranohet) prej tij. Kjo sepse ai i cili e braktis Namazin nuk ka besuar dhe çdo vepër që vjen prej Mosbesimtarit nuk është e saktë (pranuar). Namazi është shtylla e dytë prej shtyllave të Islamit kurse Agjërimi është shtylla e katërt. Për këtë arsye Namazit i është dhënë përparësi ndaj Agjërimit dhe kjo është shtyllë e Islamit.

Për këtë arsye ai i cili nuk falet, Agjërimi i tij ose çfarëdo lloj veprimi tjetër nuk pranohet prej tij. Mbi të është që të pendohet tek Allahu i Madhëruar dhe i Lartësuar, dhe të falë pesë kohët e Namazit çdo ditë. Pastaj pas kësaj, ai mbikqyrë pjesën tjetër të çështjeve të Fesë së tij, si Agjërimi e të tjera pas tij.

Për sa kohë që ai nuk falet ai nuk është Musliman dhe veprat e tij nuk janë të pranuara. Namazi është shtyllë e Islamit.

"A mund të qëndrojë një ndërtesë pa shtylla!?
Kjo është e pamundur. "

Marrë nga: "El-Muntka min Fetaua Fade’latish - Shejh Salih ibn Feuzan ibn Abdilah el-Feuzan" (3/159) Fetaua nr, 242.

  http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122277

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër / 28 Sha'ban 1433/ 18 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.