Sunday, July 15, 2012

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit - Sh...

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit - Sh...: A i lejohet nje Selefiu të përzihet me Hizbit- Shejh Rabi ibn Hadi el-Madkhali A është e drejtë për një thirrës Selefi që të përz...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.