Saturday, July 7, 2012

Ç'gjykim ka pjesëmarrja në konferenca në të cilat janë ftuar dijetare Selefi por nën mbikëqyrjen e Hizbive?


Disa dijetarë marrin pjesë në konferencat e njerëzve të bidatit, 
 a bën që ne të marrim pjesë në këta konferenca? "Pyetësi

"Çfarë gjykimi ka pjesëmarrja në konferenca të cilat janë nën mbikëqyrjen e organizatave (të Hizbive), ku në to marrin pjesë disa prej dijetarëve të cilët ne i njohim se janë në Sunnet - dhe All-llahu është llogaritës i tyre. 
Në këtë rast, a bën që dhe ne të marrim pjesë në këta konferenca? "

Shejkh Muhammed ibn Hadi el-Medkhali hafidhahUllah:


" (Sa për) mua, dhe përsa i përket të gjitha këtyre organizatava, ju jeni në dijeni me të folurin dhe qëndrimin tim në lidhje me këta (organizata Hizbish). Përveç kësaj, një mënyrë (cilësi) e veçantë e këtyre organizatave është se ata ndjekin për të gjuajtur disa prej dijetarëve. Ajo që unë shoh, është se ju nuk duhet të shkoni tek ata, ka dhe disa prej dijetarëve që nuk janë të vetëdijshëm se këto organizata i gjuajnë ata. Kështu që mos shkoni tek ta (e mos merrni pjesë në këto ligjerata). "


Përshtati dhe përktheu: Abu Yusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Korrik 7, 2012.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.