Sunday, July 15, 2012

Shejh Rabi përsa i përket shkuarjes në Demmaxh - E REShejh Rabi përsa i përket shkuarjes në Demmaxh - 
E RE

Pyetje drejtuar Imamit të Sunetit, Mbartësi (dhe Mbajtësi) i Flamurit të el-Xherh uet-Ta'diil në këtë epokë, El-'Alame Rabi' Ibn Hadi el-Medkhali (hafidhahUllahu Teala):

"Një vëlla dëshiron të udhëtojë për në Jemen bashkë me familjen e tij, në Dammaj, Jemen. Ai dëshiron të blejë tokë atje, se toka atje është shumë e lirë. Kështu që ai pyet: Nëse kjo është e lejuar që ai të udhëtojë atje, dhe për të studiuar me Shejh Jahja el-Haxhuri? "

Përgjigjja prej Shejhut (All-llahu e ruajt atë):

" Atje në Jemen kanë hyrë përçarje të ndryshme, përçarje të rënda dhe të ashpra - ka disa njerëz që u pëlqen dhe duan të hyjnë në të tilla përçarje. Kështu që për shkak të kësaj përçarje ai mund të devijoi "

Pyetësi i përgjigjet me:
"Allahu ju shpërbleftë o Shejh! ... Ne ju duam për Hir të Allahut O Shejh".

Poshtë është incizimi.
Rabee-on-Dammaaj.mp3Deklarata e mësipërme e Shejh 'Rabisë, është prej fillimit të këtij viti (2011) dhe është e re në kuptimin që ajo nuk është dëgjuar gjerësisht më parë.


http://www.salafitalk.com/threads/288-Shaikh-Rabee-Regarding-Going-to-Dammaaj-NEW 
Korrik 27, 2011


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012 


================================================================================= Një përkthim i shpejtë

"Pyetësi: Shejhu ynë, një pyetje tjetër për ju.

Shejkh Muhammed bin Hadi: Po.

Pyetësi:

A është e lejuar për të përhapur një fjalim të tillë, ne shpresojmë nga ti, shkurtimisht një përgjigje udhëzuese o Shejkh: 

Kështu që, a është e lejueshme që ta përhapim një fjalim të tillë? 

"Shejkh Ubejd është Sabt i hizbive të ri - që do të thotë se e vërteta i është bërë e qartë atij në lidhje me fitnen e Abdur-Rahman el-'Adani. Dhe gjykimet nuk janë për tu pranuar prej tij (dmth Shejkh Ubejd), dhe se Shejkh Ubejd e lejon përzierjen e lirë, zgjedhjet demokratike, dhe [shikimin e] televizionit. Duke përdorur si provë "dëshminë" që ky fjalim [kundër Shejkh Ubejd] buron prej një dijetari, si Shejkh Jahja El-Haxhuri hafidhahullah, dhe kjo është në një faqe interneti, e cila është bërë mjaft e përhapur dhe shumë e qarkulluar, dhe se akoma nuk ka dalë asgjë nga dijetarët për një përgënjeshtrim apo refuzim të tillë ndaj këtyre akuzave?


Shejkh Muhammed bin Hadi hafidhahUllah: 

Ne nuk dimë për këtë fjalim - [kështu që] ky fjalim [refuzimi i Shejkh Ubejd] është i rremë! [i pavërtetë] Shejkh Ubejd është prej Dijetarëve më të mirë dhe prej Shejukhve të Sunetit, prej Shejukhve më të mirë të Sunetit - dhe ne nuk dimë asgjë për të, përveç se ai është në Sunet. Dhe se, secili prej nesh mund të gabojnë dhe të jetë i saktë [herë pas here]. Mirëpo ky fjalim / thënie nuk lejohet në lidhje me Shejkh Ubejd - më saktë është një gënjeshtër e dukshme, gënjeshtër - ky fjalim është gënjeshtër! Dhe për këtë çështje edhe në qoftë se  Jahja ka folur për të, kjo është [akoma] gënjeshtër. Për atë që çfarë Shejkh Jahja ka thënë, ne nuk jemi në pajtim / dakord me të - ky është një fjalim i rremë! [i pavërtetë]

Jahja është vëllai ynë, por e vërteta është më e dashur për ne se ai! Pra, ky fjalim [i tij -Shejh Jahja el-Haxhuri] është i pavërtetë. Ne nuk dimë asgjë për Shejkh Ubejd përveç se ai është një dijetar (Alim) prej Ulemave të Sunetit dhe një thirrës në Sunet. Njëri që paralajmëron kundër hizbive, një që ikën prej saj dhe një që qëndron  dhe ballafaqohet me njerëzit e saj [në betejë / Dauet]. Kështu që ne kërkojmë strehim tek Allahu prej të pavërtetës. Megjithatë, një person mund të thotë diçka prej zemërimit, atë që ai mund të mos thotë ndërkohë që është i kënaqur, kështu që fjala e një personi nuk është e pranuar përveç nëse ajo është në pajtim me dëshminë / provat.Pyetësi: Allahu të bekoftë.

Shejkh Muhamed bin Hadi: 

Ky fjalim [kundër Shejkh Ubejd], ne nuk dimë rreth tij , ky fjalim është i rremë. Dhe ajo që ne dimë për Shejkh Ubejd është se ai është një prej njerëzve më të shquar të Sunetit si dhe prej dijetarëve të Sunetit, dhe prej thirrësve në Sunet, një që qëndron në Sunet, dhe në mbrojtje të tij [Sunetit] - dhe një që shpallë luftë mbi risitë / bidatet dhe njerëzve të saj dhe një i cili paralajmëron kundër risive / bidateve. Ai është prej dijetarëve më të mirënjohur si dhe prej Shejukhve më të njohur në këtë arenë / vend.

Pyetësi: Allahu të bekoftë O Shejkh!

Shejkh Muhamed bin Hadi: Allahu ju bekoftë.

http://www.salafitalk.com/threads/88-Shaikh-Muhammad-bin-Haadee-Defense-of-Shaikh-Ubaid-NEW

Në linkun e mëposhtëm është audio e shejh Muhammed el-Madkhali në lidhje me Jahja el-Haxhurin
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=123151


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 13/05/2012
---------------------------------------------------------------------------------

Shejh Rabi përsa i përket shkuarjes në Demmaxh - E RE

Pyetje drejtuar Imamit të Sunetit, Mbartësi (dhe Mbajtësi) i Flamurit të el-Xherh uet-Ta'diil në këtë epokë, El-'Alame Rabi' Ibn Hadi el-Medkhali (hafidhahUllahu Teala):

"Një vëlla dëshiron të udhëtojë për në Jemen bashkë me familjen e tij, në Dammaj, Jemen. Ai dëshiron të blejë tokë atje, se toka atje është shumë e lirë. Kështu që ai pyet: Nëse kjo është e lejuar që ai të udhëtojë atje, dhe për të studiuar me Shejh Jahja el-Haxhuri? "

Përgjigjja prej Shejhut (All-llahu e ruajt atë):

" Atje në Jemen kanë hyrë përçarje të ndryshme, përçarje të rënda dhe të ashpra - ka disa njerëz që u pëlqen dhe duan të hyjnë në të tilla përçarje. Kështu që për shkak të kësaj përçarje ai mund të devijoi "

Pyetësi i përgjigjet me:
"Allahu ju shpërbleftë o Shejh! ... Ne ju duam për Hir të Allahut O Shejh".

Poshtë është incizimi.
Rabee-on-Dammaaj.mp3

http://www.salafitalk.com/attachment.php?attachmentid=12&d=1311677522

Deklarata e mësipërme e Shejh 'Rabisë, është prej fillimit të këtij viti (2011) dhe është e re në kuptimin që ajo nuk është dëgjuar gjerësisht më parë.


http://www.salafitalk.com/threads/288-Shaikh-Rabee-Regarding-Going-to-Dammaaj-NEW
(Korrik 2011) 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2012 

Related article: "Shaikh Muhammad bin Haadee comments on Shaikh Yahyah's "false" refutations upon Allaamah 'Ubaid al-Jaabiree. And why Shaikh Yahyah and those attached with Dammaaj refute Salafi Publications" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Why is Maktabah Salafiyyah Refuted by Shaikh Yahyah and others affiliated to Dammaaj


Pse është refuzuar Qendra Selefije (Salafipublication Birmingham) nga Shejh Jahja dhe të tjerë të lidhur me Demmaxhin


(Insha-Allah, së shpejti do jetë e përkthyer në shqip, që dhe lexuesit shqipfolës ta kenë dhe të jenë të qartë mbi kët refuzim që është bërë nga Jahja el-Haxhuri dhe  të tjerë (nxënësit e tij) në Demaxh)


All praise is due to Allaah, the Lord of Creation - and may the peace and blessings of Allaah be upon His Messenger: 
To proceed:


The attacks against al-Maktabah as-Salafiyyah emanating from some youth in Dammaaj who eventually managed to use sufficient deception to convince Shaikh Yahyah to speak against al-Maktabah as-Salafiyyah is rooted in the fact that al-Maktabah as-Salafiyyah were not convinced that the speech against Allaamah 'Ubaid al-Jaabiree is acceptable according to the principles of Ahl al-Sunnah, and therefore refused to accept such (unfounded) harsh criticisms against Shaikh 'Ubaid. If the Maktabah had agreed with the attacks against Shaikh Ubaid, the door of refutation against the Maktabah would not have been opened, and Allaah (the Most High) knows best.


This position of the Maktabah to refrain from accepting the vague criticisms against Shaikh Ubaid is also the position of a large number of the 'ulamah, mashayikh and tullaab al-'Ilm that are well-known for their Salafiyyah and clarity upon the Manhaj. The likes of:


Shaikh Rabee' bin Haadee, Shaikh Muhammad bin Haadee, Shaikh Saalih as-Suhaimee, Shaikh Zaid al-Madkhali, Shaikh Abdullaah al-Bukhaaree, Shaikh Abdus-Salaam as-Suhaimee, Shaikh Ahmad Baazmool, Shaikh Muhammad Baazmool, Shaikh Muhammad bin Ramzaan, Shaikh Falaah Ismaaeel al-Mandikaar, Shaikh Muhammad al-Anjaree, Shaikh Ahmad as-Subay'ee, Shaikh Ali Hadaadee, Shaikh Taariq as-Subay'ee as well as most of the well-respected mashayikh of Yemen and many more besides.


The question arises: "Is it possible that all of these mashayikh are mistaken and Shaikh Yahyah is correct?" The answer is: "Yes it is possible." This is why many of these mashayikh actually looked into the criticisms presented against Shaikh Ubaid, and we likewise looked into this criticism - then these scholars (and following them, ourselves) came to the conclusion that the 'proofs' brought were not sufficient and/or were invalid and thus not legitimate reasons for such harsh criticisms of Shaikh Ubaid such that he be removed from the ranks of Salafiyyah, abandoned, labelled a hizbee, be abused and belittled and called loathsome names!


Al-Maktabah as-Salafiyyah refused to take a stance against a great Scholar like Shaikh Ubaid, may Allaah preserve him, based upon such unsubstantiated and/or generalized and vague attacks. 


This of-course did not necessitate that at any stage the Maktabah criticized or attacked Shaikh Yahyah himself, rather the Maktabah respectfully disagreed with his stance. However, this respectful disagreement was not accepted by some of the fanatical youth who then embarked upon a concerted effort to disparage and discredit the manhaj and da'wah of the Maktabah writing pages of futile accusations to support their own falsehood. The mere disagreement with Shaikh Yahyah for these youth necessitates that those who differ with them are upon hizbiyyah and misguidance!


This quite justified stance of the Maktabah (in not taking a position against Shaykh Ubayd) angered the young and foolish blind-followers who went to extremes in cursing the scholars and took it upon themselves to refute, abuse and attack the Mashayikh and the Maktabah and some of the students of knowledge who deliver duroos in the West. These students who for years have been aided and supported and recommended by the best of the Scholars, including the Allaamah and Imaam Muqbil bin Haadee (rahimahullaah) himself, as well as the likes of Allaamah Abdullaah al-Ghudayaan (rahimahullaah), Shaikh Abdus-Salaam Burjiss (rahimahullaah), Shaikh Rabee' bin Haadee al-Madkhalee (hafidhahullaah), Shaikh Muhammad al-Madkhalee (hafidhahullaah) and Allaamah Ahmad bin Najmee (rahimahullaah), just to mention a few.


Indeed Shaikh Yahyah himself used to praise the Maktabah until the differences arose between himself and Shaikh Ubaid al-Jaabiree - there is nothing that the Maktabah has done differently (with respect to the Salafi manhaj) between the time the Maktabah was praised by Shaikh Yahyah and between the time the hate-mongers amongst the youth carried tales to him in order to encourage him to speak against the Maktabah. And this is not something strange as the Maktabah has witnessed this occur many times over and over throughout the years.


So these foolish youth, who wish only to fan the flames of dispute between the people of Sunnah, embarked upon discrediting the Maktabah through lies, exaggerations and fabrications - just as they had done with the Mashayikh previously - and that is why Shaikh Rabee' correctly described them as 'infiltrators' amongst the ranks of the Salafis. Alhamdulillaah, only a handful of riffraff and rabble followed them in their cursing and abusing the Scholars and the Maktabah. Their reply then became: "Its not about numbers, its about the truth, we don't care for numbers." In response, it is said: "Indeed it is about the truth, but you neither have the truth, nor the numbers!" And the Salafis almost as a whole in the UK, Canada and the USA have refused to accept the exaggerations and lies of the youth and their attacks upon the likes of Shaikh Ubaid al-Jaabiree, Shaikh Muhammad bin Haadee and Shaikh al-Bukhaaree. The very same accusations they made against Shaikh Ubaid, Shaikh Rabee' and Shaikh Muhammad bin Haadee, they proceeded to make against the Maktabah - then they spread the speech, "The Shaikhs of Dammaaj and Shaikh Yahyah warn refuted the Maktabah" - By Allaah! If the Maktabah has been attacked alongside these beloved Mashayikh, then it is an honour for the Maktabah to be aligned with them!


The Salafi centres in the West regularly arrange links with Shaikh Ubaid, Shaikh Rabee and Shaikh Muhammad bin Haadee in a singular conference, with attendances numbers in the several hundreds, if not in the thousands. So these Scholars and those who follow their way and manhaj and are not harmed in the least.


We ask those who carry and spread the attacks against the Maktabah (that have emanated from Shaikh Yahyah and some students from Dammaaj) around the world seeking to recruit hate-mongers: Do you also now accept the refutations of Shaikh Yahyah against Shaikh Muhammad bin Haadee and Shaikh Abdullaah al-Bukhaaree and the criticisms that are now being made against even Shaikh Rabee?! If you do, then count us from being amongst them in their positions.


And if you do not accept the refutations of Shaikh Yahyah (and others aligned to Dammaaj) against these mashayikh, then you likewise cannot accept his criticisms against the Maktabah, simply due to the fact that the Maktabah is united in its manhaj with these Shaikhs as well as Shaikh Rabee' and others. Additionally Shaikh Rabee' himself praised these scholars and does not accept that any one of them be labelled with hizbiyyah or misguidance. 


Now, some of these foolish youth even question the love and respect of Salafi Publications for our Shaikh and father, Muqbil bin Haadee al-Waadi'ee (rahimahullaah)! Yet the truth is that we never ceased honouring and defending our beloved Shaikh, the Mujaahid Muqbil bin Haadee (rahimahullaah) - the Maktabah continues to translate his works and mention him amongst the great scholars of the era. And the Shaikh himself had nothing but affection, love and support for the Makatbah Salafiyyah, he died whilst pleased with the efforts of the Maktabah. Indeed the brothers from the Maktabah visited Imaam Muqbil only months before he died (rahimahullaah), and he was pleased to meet the brothers as the brothers were honoured to be in his presence as the Shaikh invited them to remain for dinner. So the Manhaj and Aqeedah of the Maktabah has not changed over these years - so since the brothers of the Maktabah have not changed their Manhaj, it is therefore still upon that which our father and Shaikh, the Allaamah, Muqbil bin Haadee (rahimahullaah) saw from them and praised them for, and none is glorified beyond Allaah. This mention here is not for the purpose of praise or glorification of al-Maktabah as-Salafiyyah, rather it is only to counter the lies and rumors being spread by those fanatical youth who claim that al-Maktabah as-Salafiyyah does not honour and defend the Allaamah and Muhaddith, Muqbil bin Haadee al-Waadi'ee (rahimahullaah).


In conclusion, recently our father, our teacher, the Allaamah Rabee' bin Haadee (may Allaah preserve him) stated regarding ash-Shaikh al-Allaamah Ubaid al-Jaabiree (may Allaah protect him):


"This is my stance and the stance of Shaykh 'Ubayd al-Jaabiree and Shaykh Falaah Ismaa'eel and others from the Mashaayikh concering what has taken place of recent in America in opposition to some of the Mashaayikh in al-Madeenah who are not aware of his situation." (Dated: 2nd June 2011CE, corresponding to the 5th of Rajab, 1432H)
This recent speech of the Shaikh shows his respect for Shaikh Ubaid al-Jaabiree and his agreement with him.


Shaikh Rabee', may Allaah preserve him, also stated concerning Shaikh Muhammad bin Haadee and Shaikh Abdullaah al-Bukhaaree:


"So they bring harm upon Muhammad Bin Haadee and other than him, and to Bukhaaree, and to Rabee and other than them. The people speak ill of them with falsehood, oppression and fabrication. Baarakallaahu feekum, they did not leave Ahmad Bin Hanbal, nor Ibn Taymiyyah, nor Ibn Abdul Wahhaab and other than them - and other than them amongst the Imaams of Islaam. They were not saved from being spoken against. How are you (people) ignorant of this so as to ask this question?


Baaarakallaahu Feekum, we advise those who speak ill of so and so, and so and so, and so and so, and so and so—that they fear Allaah!


Those who speak ill of Muhammad Bin Haadee and Bukhaaree claim salafiyyah, whilst, by Allaah! they wage war against Salafiyyah, its usool and its manhaj - and they hide themselves with Salafiyyah in order to be able to misguide the slaves of Allaah (tabaaraka wa ta'ala) and to hinder them from the straight path." (11th Jamaadal-Oola 1432H)
Regarding Abu Khadeejah, Abu Hakeem and Hasan as-Somaalee, Shaikh Rabee' was asked:


"O Shaykh, as you are aware, there are no scholars in Britain, but is there anyone residing there that you advise us with, who can connect us to the people of knowledge?"


The Shaykh, may Allaah preserve him, mentioned: Our brother Hasan as-Somali, Abu Khadeejah and his companion (Abu Hakeem)." (On Friday, the 25th of June 2010, 14 Rajab 1431H)
Shaikh Rabee' al-Madkhalee further stated:


"He (Shadeed Muhammad) is not fit for da'wah whilst he is in this condition. So if he repents and shows remorse and is upright upon the correct path and the thiqaat (trustworthy ones) from the likes of the brother Aboo Muhammad al-Maghribee and the maintainers of Salafi Publications testify to his recanting, his uprightness and his abstaining from love of fame and this seat (of authority), because his love for fame and this seat (of authority) has caused the mashaayikh to doubt in him.


So if he makes apparent the piety of his tawbah and the thiqaat (trustworthy ones) testify to this, as has preceded, and they see that he is capable of bringing benefit, then only at that point can he be co-operated with in benefitting the people with his knowledge, if he has knowledge. Along with all of that, it is inevitable that he must be restricted to the understanding of the Salaf with proofs from the Book and the Sunnah." (In a sitting, which took place on the 6th of Sha'baan, 1431H with the Imaam of al-Jarh wat-Ta'deel)
So please, O Salafi, do not be deceived by this small group of youth in the West who single out Ahlus-Sunnah with abuse and attack - may Allaah guide them to maturity, sincerity and honesty!


Baarakallaahu feekum


===


www.salafiaudio.com Përmblodhi : Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.