Tuesday, July 31, 2012

Du'aja Kunutit Lidhur me ngritjen e duarve dhe thënien 'Amin ' me zë të lartë pas Du'asë


Du'aja Kunutit
Lidhur me ngritjen e duarve dhe thënien 'Amin ' me zë të lartë pas Du'aas së thënë 

Shejkh' Ubeid el-Xhabiri hafidhehUllah

Shejkh ' Ubeid el-Xhabir: Unë personalisht nuk e konsideroj të lejueshme për të shtuar në Kunut dhe zgjatjen me lutje shtesë, për shkak se kundërshton Sunnetin.

Pyetje nr. 65:

    Gjatë namazit te Teravive, ndërsa Imami është duke recituar lutjet përfundimtare në Kunut, çfarë gjykimi ka lidhur me thënien 'Amin me zë të lartë pas Du’ave që thuhen, si dhe për ngritjen e duarve dhe lutjet shtesë?

Përgjigje nga Shejkh Ubeid 'el-Xhabiri  hafidhehUllah:

Kjo pyetje ndahet në tri pjesë.

      Së pari, lidhur me thënien 'Amin "pas imamit në namaz, nëse është në namazin e Vitrit ose në Tehexhud (e mesnatës) ose ky lloj i namazit, atëherë nuk ka asgjë të keqe me këtë. Dhe ju mund të vazhdoni ta bëni këtë, dhe se është e lejuar për ju të thoni "Amin" pas Imamit. Kjo ndodhë kur ai që falet e dëgjon Imamin duke thënë Du'a të tilla si 'Allaahumme ...' [ose 'Rabbena']. Megjithatë, kur Imami është duke e Lartësuar All-llahun Aze ue Xhel, atëherë ju nuk thoni "Amin," por qëndroni të qetë (të heshtur).

Megjithatë nëse Imami bën Du'a në namazin e mëngjesit, atëherë ju nuk thoni Amin, se kjo është bidat.

     Së dyti, lidhur me ngritjen e duarve gjatë Kunutit, nëse kjo ndodh gjatë Kunutit në sabah (mëngjes), atëherë ju nuk duhet ti ngreni duart tuaja – se kjo është bidat, megjithëse duhet ditur se namazi është i saktë, por ju nuk duhet ti ngreni duart tuaja edhe nëse Imami juaj vazhdon duke i thënë këto Du’a. ...

     Së treti, lidhur me Du’atë shtesë në Kunut siç është e ditur në Kunutin e Hassan bin ‘Ali radija_Allahu anhumma, që ju mësua atij nga vetë Profeti Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, atëherë ky Kunut është një Du’a e shkurtër. Unë personalisht nuk e konsideroj të lejuar për të shtuar në këtë Kunut dhe zgjatjen me Du’a shtesë për shkak se kundërshtojnë Sunetin të cilin vetë Pejgamberi Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ja mësoj nipit tij të madh, Hasanit.

      Përveç kësaj, këto fjalët shtesë përmbajnë lëvdata të rreme (të kota) që shpiken në Du’a dhe shkaktojnë vështirësi për ata që falen pas Imamit, ju gjeni edhe Imamë që shpeshherë e bëjnë këtë recitim me një melodi të tillë sikurse duke kënduar, dhe që ndërkohë recitimi me zë të bukur duhet të bëhet vetëm në recitimin e Kur'anit.

Materiali është marrë nga: http://www.salafitalk.com
Për materialet e mëposhtme – kërko në sitin salafitalk.com

  • Shtimi i fjalëve shtesë në Du’anë e Kunutit – Shejkh El-Uthejmin rahimahUllaah.
  • Zgjatja e Du’asë së Kunutit – Shejkh Mukbil  rahimahUllaah – (Përkthyer nga Abu Talhah Dawud Burbank rahimahUllaah)
Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera 31 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.