Monday, July 2, 2012

A duhet të fle në drejtim të Kiblës?


Drejtimi i shtratit nga Kibla, a është obligim apo sunnet?Në lidhje me drejtimin e shtratit nga Kibla. A është obligim apo sunnet?


Shejh Abdul-Azziz ibn Baz rahimehUllah:


“Nuk është obligim. Nëse dëshiron mund të flesh në drejtim të Kibles, dhe nëse dëshiron mund të flesh në drejtim tjetër. Të gjitha falemderimet i përkasin Allahut, kjo është një çështje e lirë”

http://www.youtube.com/watch?v=8KGf1pyv8O8&feature=bf_prev&list=UUQ9_3Qh6BcqyEloi3LRz5Ig

Masjid Daar us Sunnah / London / Daw’ah / Online
www.DuSunnah.com


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Korrik 2, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.