Friday, July 13, 2012

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: A më lejohet ti falë teravitë në shtëpi me familjen time?

Ebu Jusuf - Selefi Shkodër: Fale teravitë në shtëpi me familjen e tij: Një njeri   fal   teravit ë   në shtëpi   me familjen e tij? Pyetje : A është e   lejuar për   një burrë  qe të falë   namazin   e t...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.