Tuesday, July 10, 2012

Dhurata për Nënën dhe të porsalindurinDhurata për Nënën dhe të porsalindurin


Pyetja .146:

Ç'gjykim ka Sheriati lidhur me praktikimin e dhënjes para si dhuratë në  raste lindjesh, këtë gjë e praktikojnë disa motra në raste lindjesh. Ky veprim, a ka ndonjë  bazë në Sheriat ?


Përgjigje:

Nuk ka asgjë të keqe për ti dhënë dhuratë fëmijës së porsalindur, sepse bazat mbi dhuratat dhe dhuratdhënsit dhe të gjitha marrëveshjeve të tjera janë të lejuara dhe të vleshme përveç nëse në to ka argument që i ndalon. Nëse është traditë (zakon i) e njerëzve që kur një fëmijë lind, të afërmit e tij ti dhurojnë një shumë parash si dhuratë, atëherë nuk ka asgjë të keqe që personi ta praktikojë këtë si zakon dhe shenjë respekti, dhe jo si adhurim ndaj Allahut Azze ue Xhel.


Shejkh Muham-med ibn Salih el-Uthejmin RahimehUllah.

Fataua Islamijeh: Vol 2, Fq 327.


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)

Shkodër, 10 Korrik 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.