Wednesday, July 18, 2012

A e zhvlerëson agjërimin shijimi i ushqimit?


A e zhvlerëson agjërimin shijimi i ushqimit?

Pyetje:
A e zhvlerëson agjërimin shijimi i  ushqimit?

Përgjigje:

Shijimi (dmth; testimi / ta bësh provë atë për shije apo kripë) i ushqimit nuk e zhvlerëson agjërimin tënd, kjo nëse ti nuk e gëlltisë (përtypë / e kalon në stomak) atë. Por ju nuk duhet ta bëni këtë, përveç kur është e nevojshme për ta bërë, dhe në këtë situatë, nëse ndonjë gjë prej ushqimit hyn në stomak pa qëllimin tuaj, agjërimi juaj nuk shfuqizohet. (është i rregullt).

Shejkh Muhammed Ibn Salih el-Uthejmin RahimehUllah
Fetaua Erkaanul-Islam, Vol.2, fq.667

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër, 17 Korrik 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.