Sunday, July 8, 2012

Nëse largohem nga Xhamia për 10 min për tu kthyer përsëri, a duhet ta falë Tehijatul-Mesxhid?

Nëse largohem nga Xhamia për 10 min për tu kthyer përsëri, 
a duhet ta falë Tehijatul-Mesxhid?

Pyetje:
Nëse e lë Xhaminë për dhjetë minuta kohë dhe pastaj kthehem, a duhet që unë ti falë përsëri dy rekat (tehijatul-mesxhit) për hyrjen në Xhami?

Shejkh Salih el Feuzan hafidhahUllah:

“Nëse ti e lë Xhaminë me qëllimin për tu kthyer përsëri, në këtë rast nuk është detyrë për ty që ti ti falësh dy rekat (tehijatul-mesxhit) për hyrjen në Xhami, sepse ju jeni akoma nën gjendjen (pranisë) e një personi që është i ulur në Xhami.
Sidoqoftë, nëse ti vonon të kthehesh, kurë të mbërrish ti duhet ti falësh dy rekat (tehijatul-mesxhit) për hyrjen në Xhami sepse ka kaluar një kohë e gjatë, dhe se gjendja (pranise) juaj prej hyrjes së parë ka mbaruar, dhe se tani ti je gati për tu ulur për herë të dytë”

Publikuar me Maj 9, 2012 nga  DaarusSunnah


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Korrik 8, 2012. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.