Wednesday, July 18, 2012

Dëshmija e hënës nga një njeri i vetëm


Dëshmija e hënës nga një njeri i vetëm


'Abdullah bin Ahmed bin Hanbel rahimehUllah, ka thënë:

E pyeta babain tim në lidhje me shikimin e hënës, nëse shikimi / dallimi i saj dëshmohet nga një njeri i vetëm?

Ai tha:

(Imami duhet ti urdhëroj njerëzit për agjërim)

Imam Ahmed bin Hanbel   RahimehUllah

Mesaa'il el-Imam Ahmed bin Hanbel , Vëll 2, Fq 610.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf  (Arbrit Kraja)
Shkodër, 17 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.