Thursday, July 26, 2012

Fëmitë a mund të ndërmjetësojnë për prindërit dhe gjyshërit?


Fëmitë a mund të ndërmjetësojnë për prindërit dhe gjyshërit?

Pyetje:
Fëmitë që vdesin në moshën një vjeçare, a mund të ndërmjetësojnë për prindërit dhe gjyshërit e tyre?

Përgjigje:
 Nëse Allahu dëshiron i lejon ata të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre, por! përsa i përket ndërmjetësimit të gjyshërve, dija e kësaj qëndron me Allahun.

Dhe me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe Selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për Familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni i Përhershëm për Fataua
Fetaua el-Lexhneh ed-Daa.imeh lil-Buhuuth el-Ilmijeh uel-Iftaa. 4/ 343/ 

Përshtati dhe përktheu :Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër / 26 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.