Sunday, July 22, 2012

Fetaua për Motrën Selefijeh


Fetaua për Motrën Selefijeh

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.


Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd

Selamu alejkum ue rahmetullahi ue barakatuhu.


Ali ibn Ebu Talib, radija_Allahu anhu ka thënë:
"Shikoni se prej kujt po e merrni këtë dije, sepse vërtetë ajo është Fe"
(El-Kifaje të Hatib Bagdadit: fq/121)

Transmetohet se Ibn Mesudi, radija_Allahu anhu ka thënë:
"Njerëzit vazhdimisht do të jenë në hajr përderisa ata ta marrin diturinë (dijen e tyre) nga të Mëdhenjët (Dijetarët), e nëse ata e marrin atë (dijen) nga të vegjlit (el-esagir) dhe të këqinjët e tyre, atëherë do të shkatërrohen"
(Xhamiu Bejanul-Ilm: fq/248)

Abdullah ibn Mubarek është pyetur se kush janë të vegjlit (el-esagir), ai tha se të vegjlit janë:
"Ata të cilët flasin me logjikën e tyre; a nuk e keni parë se i vogli (sagiri) transmeton nga i madhi, por prapseprap nuk është i vogël"
(Xhamiu Bejanul-Ilm: fq/246)


 "Shejh: Abdullah Al esh-Shejh rahimehUllah ka thënë:
"Allahu i ka bërë Dijetarët ndërmjetës mes të Dërguarve dhe njerëzve."
(ed-Durar 4 / 388)
Imam el-Axhurri rahimehUllah :v. 360 H, ka thënë:
"Dijetarët janë dritat e robërve, ndriçuesit e vendeve, shtyllat e Umetit dhe burimet e diturisë. Ata shkaktojnë zemërimin e Shejtanit. Me ndihmën e tyre, zemrat e besimtarëve jetojnë dhe për shkak të tyre, zemrat e të humburve vdesin. Ekzistenca e tyre në tokë është si ekzistenca e yjeve në qiell nga të cilat një udhëtar udhëhiqet nga ata, në tokë e në det. Kur ata shuhen, udhëtari bie në konfuzion (dyshim). Kur ata shkëlqejnë,  ai sheh qartë"
(Ahlak-ul-Ulema: fq/10)

Hasan el-Basri rahimehUllah ka thënë:
"Gjithë bota është një errësirë, përveç qëndrimit me Dijetarë."
(Xhami Bexhanit-il-ilm 1 / 114)

Shejh: Ibn Berxhes rahimehUllah ka thënë:

"O nxënës! Nëse ju doni dije nga burimet e saj atëherë ju duhet të rrini me Dijetarët e Mëdhenj (Kibarul-Ulema), me ata që kanë mjekra të bardha dhe trupat e tyre janë dobësuar, dhe kanë humbur fuqinë e tyre në kërkim të dijes dhe të edukimit. Rrini me ta para se ata të vdesin dhe përfitoni nga thesari i tyre para se ata ta marrin atë me vete. Ashtu si një njeri që e ndjen mungesën e shikimit të hënës së plotë në një natë të errët"
(el-'Aua'ik: fq. 26)

Dijetarët janë ata që i frikësohen Allahut më shumë se askush tjetër në tokë.

Në një hadith i Dërguari i Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: 

"Edhe peshqit në detë bëjnë dua për to" (Dijetarët)


Prandaj ju o Vëllezer dhe Motra Selefije të bëjmë kujdes për vetet dhe familjet tona, dhe ta marrim këtë Dije prej më të mëdhenjëve (Dijetarët), dhe se vërtetë neve na ka mbërritur prej:


Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radija_Allahu anhu, se i Dërguari i Allahut Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Prej shprehjeve të Pejgamberve të mëparshëm që i ka arritur njerëzit është: Në qoftë se ske turp ban çfarë të duash” Trs: Buhari.

Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah, gjatë komentimit dhe shpjegimit të këtij  Hadithi ''Në qoftë se ske turp ban çfarë të duash'', thotë se: 

“Turpi me të drejtën e Allahut” është dy llojesh:

1: Duhet të kesh turp prej Allahut Azze ue Xhel, që të sheh ty duke vepruar atë që të ka ndaluar.
(këto janë haramet, veprat e turpshme e të pa moralshme)

2: Duhet të kesh turp prej Allahut Azze ue Xhel, nëse nuk vepron atë që të ka urdhëruar.
(këto janë obligimet, si Namazi... etj)


" Kjo është Feja që All-llahu Azze ue Xhel e ka zgjedhur për ne"

Këtu mbaron përmbledhja dhe këshilla ime: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja).
Lus Allahun Azze ue Xhel, që ky përkujtim t'më bëjë dobi mua dhe juve.

Ue sal-lAllahu Ala Nebijina Muhammed

"O Allah! Unë kërkoj strehim te Ti nga e keqja e nefsit tim.''

Një dhuratë dhuruar Familjeve Selefije të trojave Shqipfolëse.
Allahu i shpërblen robërit e Tij sipas njetit të tyre.
Elhamdulilah


Pse Profeti (صلى الله عليه وسلم) martoj një numër grash?1- "Derisa vdekja të na ndaj" . . . ! (Një shpjegim i një hadithi rreth martesës)

2- " Zgjidhni atë që është fetare, që të keni begati." Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehullah

3- “...  jetoni me gratë në mënyrë të ndershme”

4- Rruga për një martesë të lumtur:  Shejkh Bin Baz rahimehullah

5- Pasuria, fëmijët dhe bashkëshortja janë të gjitha sprova – Shejkh Feuzan hafidhehullah

6- Zgjedhja e një burri (Selefi) Shejkh Muhammed Ibn Salih el-Uthejmin rahimehullah

7- Personi që kërkon martesë a lejohet të gjykohet në bazë të Imanit të tij? Shejkh Rabia el-Medkhali hafidhehullah

8- Marrëdhënie romantike me një vajzë

9- Parandalimi i shtatzanisë në fillim të martesës, Shejkh Uthejmin rahimehullah

10-  Në Ahiret gruaja zgjedhë atë burrë që dëshiron, Shejkh Uthejmin rahimehullah

11- Një motër dëshiron të martohet me një vëlla që është i martuar

12- Nuk ka ndonjë të keqe që burri të lajë gruan e tij dhe gruaja atë.

13- Gjykimi i përdorimit të hapave për kontrollin e lindjeve.

14- Gjykimi në lidhje me zgjatjen e flokëve nga femrat

15- Shejkh Muhammed Nasir Udin el-Albani rahimehullah për Martesën

16- Gruaja mund ta ofroj veten e saj për martesë

17- Nënshkrimi i kontratës së martesës në Kishë

18- Burri zbukuron veten për gruan e tij

19- Hadithe të ndryshme te saktësuara për udhëtimin e grave

20- Ai është Xheneti dhe Xhehnemi juaj

21- Ç'gjykim kanë ato gra që u zbulohen duart dhe këmbët në Namaz?

22- I vdes gruaja dhe tani dëshiron të martohet me motrën e saj

23- A lejohet që gratë të  heqin qimet prej gushave dhe këmbëve të tyre?

24- Femrat që shkurtojnë flokët e tyre nga nevoja

25- Një fetva e detajuar rreth çështjes së mbajtjes se lenteve nga gratë

26- Vendosja e lenteve me ngjyra , për gratë

27- Periudha mes fjalës së dhënë për (fejesë) dhe konsumimit të martesës

28- Vdekja e një Nëne shtatzënë

29- Rrefuzon për tu martuar pas vdekjes së burrit 

30- Mos qëndroni larg bashkëshorteve tuaja për më shumë se gjashtë muaj pa lejen e saj, Shejkh Uthejmin rahimehullah

31- A është e dëshirueshme Martesa me më shumë se një grua?

32- Mbulesa para prindërve të cilët janë Mosbesimtarë

33- Menstruacionet dhe Namazi

34- Martesa me dëshmi të rremë  

35- Gratë me pantallona veshur në shtëpi

36- Këshillë për një burrë që e trajton gruan e tij me ashpërsi

37- Marrja gusël edhe në qoftë se ejakulimi nuk ka ndodhur

38- I dashuri dhe e dashura të dy përqafojnë Islamin, a janë ata burrë dhe grua?

39- Mbeta shtatzënë nga marrëdhëniet e paligjshme seksuale

40- Momenti kur Sejidah Aishah ka qeshur 

41- Një grua a e bën të pavlefshëm namazin e një gruaje tjetër?

42- Gruaja që shërben burrin e saj

43- Tridhjetë vjet bashkë

44- Ai humbi gruan dhe Fenë e tij

45- Një përkthim të veçantë për Motrat me El-Istikameh

46- A me lejohet mua të martohem edhe pse unë jam vetëm 12 vjeç?

47- Femrat që reklamojnë përshkrimet e tyre në gazeta dhe revista në kërkim të martesës?

48- Namazi i një gruaje me fëmijë të vegjël

49- Gjëja më e mirë pas Imanit dhe gjëja më e keqe pas Kufrit (gruaja)

50- Kurora dhe Pesha ( bashkëshortja)

51- Lotët e fshehta

52- Ndikimi i turpit në gjetjen e një burri të mirë për motrën Muslimane!

53- Këndvështrimi i Sahabëve për nikabin e gruas Muslimane Shejkh Muhammed Nasir Udin el-Albani rahimehullah

54- Mosha e përshtatshme për martesë Shejkh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah

55- Tallja me hixhabin

56- Si duhet të vishen vajzat tona Muslimane

57- Thjeshtërit - Fëmijët nga martesa me prindër të ndryshëm

58- Fustanet dhe Bluzat

59- A lejohet gruaja të therin bagëti?  Shejkh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah

60- Lidhja e zemrës tuaj për një vajzë të veçantë ?

61- Gjykimi mbi një grua që refuzon të bëhet grua e dytë

62- Vdekja e gruas shtatzënë?

63- Një Bashkëshort që ka biseda pa kriter me të tjera Gra?

64- Përdorimi i hapave që ndalojnë menstruacionet

65- Shejkh Muahammed Nasir Udin el-Albani rahimehullah, për sekrecionet e gruas

66- Marrja gusël edhe në qoftë se ejakulimi nuk ka ndodhur

67- A është e lejuar qe gruaja me menstruacione të prekin Kuranin? Shejkh Mukbil el Wadie Rahimehullah

68- "Përse nuk më ke treguar mua?"

69- Bashkëshorti me shaka i thotë gruas së tij: "Ti je e divorcuar!"

70- Nëna këmbëngul që djali i saj ta ndaj gruan e tij

71- Duke qenë i sjellshëm me nënën pa bërë gjynah

72- A lejohet që kur të bëj dua ta lus Allahun të ma përshpejtojë martesën?

73- Nënshkrimi i kontratës se martesës për të marrë nënshtetësinë

74- Martesa e internetit a është kjo mënyra për ta njohur (burrin apo gruan)

75- Një motër dëshiron të martohet me nxënës dije.

76- Mangësitë dhe gabimet e gruas – Shejkh Feuzan

77- A i lejohet një motrës të shkojë në pishinë ?

78- Nuk i lejohet një gruaje të udhëtojë për umre pa mahrem – Shejkh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah

79- Çfarë gruaje!

80- Një burrë fal teravitë në shtëpi me familjen e tij?

81- Divorcon gruan e katërt dhe marton një tjetër

82- Marrja e nënshtetësisë së mosbesimtarëve

83- Çfarë duhet të themi kur ta marrim përsëri një grua pasi që divorci të jetë theksuar mbi të

84- Burri refuzon të ketë fëmijë me gruan e tij

85- Ulni shikimet tuaja ndaj femrave

86- Lejueshmëria e femrave të pastrojnë krahët dhe këmbët | Ibn Baz

87- Gruaja urren që bashkëshorti i saj të praktikojë poligaminë.

88- ’’Në qoftë se ske turp ban çfarë të duash’’

89- "Më ndajë mua"

90- Një femër që ka pasur të dashur para se të kthehet në Islam

91- Vendosja e ndonjë instrumenti mjekësor mbrenda në vaginë për ekzaminim.

92- Më Marto Mua Dhe Shoqen Time

93-  "A i lejohet gruas të falet me këmbë të zbuluara?"

94- Martohuni

95- Drejtimi i mjetit nga Gratë

96- A e zhvlerëson agjërimin (gruaja me) shijimin e ushqimit?

 97- Kur u fillon fëmijëve agjërimi?

98- Dhurata për Nënën dhe të porsalindurin

99- Gruaja që nuk martohet në jetën e kësaj dunjaje

100- Rreziqet e qëndrimit ne tokat e Kufarëve

101- Gruaja thotë Amin pas burrit dhe djalit?

102- Ç’gjykim ka për gratë heqja e qimeve mes vetullave? Shejh Ibn Baz

103- Kujdestaria e fëmijëve pas divorcit - Shejkh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin Rahimehullah

104- Fëmitë a mund të ndërmjetësojnë për prindërit dhe gjyshërit e tyre?

105- Disa hadithe të ndryshme te saktësuara për udhëtimin e grave

106- Ç’farë është më parimore për gruan Muslimane - Dija - Burri - Fëmitë apo shtëpia?

107- Cilësitë e Gruas së Drejtë

108- Ç’gjykim ka dhënia e vajzës për martesë për një person që nuk falet?

109- Një praktikë e pistë e ndaluar prej të Dërguarit të Allahut.112-  Përgjigje lidhur me martesën e Profetit me Aishen kurë ajo ishte vetëm 9 vjeçe.

113-  Gruan apo Nënën, cilën të marr për Haxh?

114-  Ju a do të ishit kënaqur me këtë për motrën apo vajzën tuaj?
115 - Shejkh Mukbil Rahimehullah| Durim në Martesë

116 - A do të ribashkohen bashkëshortët në Xhennet? | Shejkh Uthejmin Rahimehullah

117 - Shejkh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah | Divorci vetëm me qëllim nuk llogaritet

118 - Shejkh Abdur-Rahmaan Es-Sa`di rahimehullah| Divorci nga Zemërimi

119 -  El-HAMU (Kunati i gruas) është vdekja vetë.

120 -  Shejkh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah | Shkaqet e Divorcit

121 - Shejkh Abdul-Aziz Aal esh-Shejkh hafidhehullah | Të martohet apo ti bindet Nënës

122 - Të prezantuarit e vajzës për Martesë për te devotshmit
http://ebujusuf.blogspot.com/2012/11/te-prezantuarit-e-vajzes-per-martese.html

123 -  A janë të barabartë Burrat dhe Gratë përsa i përket namazit

124 -  Mos shpejto në divorc derisa ta këshillosh atë

125 - "20 Këshilla për Motrën time para Martesës" Nga Shejkhu fisnik Bedr bin Ali El-Utejbi hafidhehUllah.

126 -  Shejkh Feuzan hafidhehUllah | Të Rinjtë dhe Martesa

127 -  Shejkh Muhammed bin Ramzaan El-Haxhiri hafidhehullah; A lejohet ti vizitosh dhe urosh festat prindërve mosbesimtar
Ue sal-lAllahu Ala Nebijina MuhammedNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.