Sunday, July 29, 2012

Nëse 100 prej jush shoqërohen me Hizbit 99 do të përfundojnë pasues të tyre


Shejh Ahmed Bazmul hafidhahUllah

Gjykimi për pjesmarrjen dhe dëgjim e mesimeve të përkthyera nga njerëzit e dëshirave.

Ndalohet pjesmarrja në Xhamitë e Ehlul bidah, pa marrë parasysh kush është përkthyesi apo kualifikimet e tij.

Kurrën e kurrës asnjëherë askush prej jush që nuk është Dijetar, të mos marrë pjesë në Xhamitë e hizbive, se ai vetëm radhit veten e tij në mesin e atyre që janë në kundërshtim me të vërtetën.

Shejh: Rabia Ibn Hadi el-Medkhali hafidhahUllah, për këtë ka thënë:

Dhe ka shumë prej atyre që ecin dhe shoqërohen me njerëzit e bidatit me argumentin se ata po u bëjnë dobi atyre?
 O vëllai im - ata nuk kanë përfituar nga Dijetarët, kështu që si do të përfitojnë ata prej jush?!

Ata i kanë refuzuar deklaratat e prindërve tanë si: Shejh Bin Bazit (v. 1420 H), Shejh Albanit (v. 1420 H), Shejh Uthejminit (v. 1421 H) etj etj prej Imamëve të Islamit, dhe! a thua do ta marrin atë prej jush???

Kjo është vetëm një gjëneshtër / mashtrim dhe iluzion, dhe në njëqind prej atyre që shoqërohen me ta, nëntëdhjetë e nëntë do të përfundojnë duke u bërë prej pasuesve te tyre (Hizbive).


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 29 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.