Sunday, July 22, 2012

Një vend ku perëndimi vonohet


Një vend ku perëndimi vonohet

Pyetje:
Ne jemi (jetojmë) në një vend ku dielli nuk përëndon deri në 9:30 pm apo 10:00 pm. 
Pra, kur duhet që ne ta thyejm Agjërimin tonë?


Përgjigje:
Ju ta thyeni Agjërimin tuaj, atëherë kur dielli perëndon. Kjo për sa kohë që ju keni natë dhe  ditë brenda 24 orësh, ju jeni të obliguar për të Agjëruar, edhe nëse dita është shumë e gjatë.


Shejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin RahimehUllah
Fetaua Islamijeh Vol: 2 / fq nr.258

http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=876

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër / 3 Ramadan 1433 / 22 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.