Monday, July 9, 2012

Shenjat e Lejlet ul-Kader (Natës së Kadrit)Shenjat e Lejlet ul-Kader (Natës së Kadrit)Pyetje: 
Cilat janë shenjat e Lejlet ul-Kader (Natës së Kadrit)?

Përgjigje: 
Prej shenjave të Lejlet ul-të Kader, është se kjo natë është një natë e qetë dhe se zemra e Besimtarit është në paqe (e qetë) dhe e kënaqur, dhe ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, dhe në mëngjesin vijues dielli lind i qartë pa asnjë rreze.

Shejh Muhammed Ibn Salih  el-Uthejmin RahimehUllah.

Fetaua Ramazan – Volumi 2, Faqe 852, Fetaua Nr. 841; 
Fetaua esh-Shejh Muhammed es-Saalih el-Uthejmin – Volumi 1, Faqe 563


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Korrik 9, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.