Tuesday, January 8, 2013

A duhet që çorapet të kenë një trashësi të caktuar për tu rënë mes’h sipër


Pyetja e katërt e Fetvasë nr. 9439

Pyetje:
       A duhet që çorapet të kenë një trashësi të caktuar për tu rënë mes’h sipër, gjatë abdestit apo jo?

Përgjigje:

     Të gjithë Falënderimet janë vetëm për All-llahun, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), dhe familjen e tij dhe shokët tij.

     Është obligim që çorapet të jenë të trashë dhe të mos tregojnë se çfarë është nën ta.

Suksesi vjen prej All-llahut, salavatet dhe selamet e All-llahut qofshin, mbi Pejgamberin tonë (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbi familjen e tij dhe shokët e tij.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua.
Shejkh Abdul-Aziz Bin Baz `
Shejkh `Abdullah bin Ghudejan
Shejkh Abdur-Rezzaak `el-`Afifi
All-llahu i Mëshiroftë të gjithë.


Përktheu: Arbrit Kraja – Ebu Jusuf
Shkodër 26 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.