Monday, January 21, 2013

Shtrëngimi i duarve me Mosbesimtarët


Shtrëngimi i duarve me Mosbesimtarët

Pyetje:
     All-llahu ju shpërbleftë me të mira, nëse mosbesimtarët na e zgjasin dorën e tyre për ta shtrënguar me ne, a duhet që ne tua refuzojmë dorën (dmth, shtrëngimin e duarve)?

Përgjigje:

     Nëse ata ju përshëndesin dhe i zgjasin duart për ju, atëherë shtrëngojini duart e tyre, nuk ka asnjë problem me këtë. Por, sa për Muslimanin që ai ta nis (apo filloj) përshëndetjen dhe zgjatjen e shtrëngimit të dorës i pari, atëherë kjo nuk lejohet.

Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhehUllah
Silsilatu Sherhir-Resail, fq, 241.


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 8 Rebbi’ 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.