Monday, January 21, 2013

A mundet që një baba ta detyrojë vajzën e tij të martohet?


A mundet që një baba ta detyrojë vajzën e tij të martohet?

Pyetje:
    Cili është gjykimi në lidhje me një baba që e marton vajzën e tij pa lejen dhe kënaqësinë e saj. Ajo nuk është e virgjër dhe ka qenë e martuar më parë?.

Përgjigje:
     Nëse çështja është siç e keni përmendur, atëherë martesa e saj e fundit nuk është e vlefshme. Kjo për shkak se prej kushteve të martesës në Islam është që të dyja palët të jenë të kënaqur me martesën.

     Ajo që s'është e virgjër nuk mund të detyrohet nga babai i saj (të martohet) nëse ajo është mbi nëntë vjeçe, dhe për këtë çështje nuk ka asnjë dallim mes dijetarëve.

Shejkh Muham-med bin Ibrahim Aal us-Shejkh rahimehUllah

Fetaua ue Resaa'il Vol. 10 fq 84.

Përktheu në Anglisht: Abu Hakim Bilal Davis hafidhahUllaah
Dhe shqip: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera 8 Rabb’i 1 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.