Sunday, January 27, 2013

Një nënë pyet nëse një Melaike ja zgjon vajzën për namaz


Një grua pyet Shejkh Salih el-Feuzan për një Melaike që vjen për ta zgjuar vajzën e saj për të falur namazin sabahut

All-llahu Subhanehu ue te'ala në Urtësinë e Tij të madhe ka krijuar krijesa të ndryshme, mes tyre Melaiket, Xhinnët dhe natyrisht Njerëzit. Lidhur me këto krijesa të ndryshme, një ngjarje interesante iu transmetua Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllaah, nga nëna e kësaj vajze; pyetja ishte siç vijon:

"Unë kam një vajzë jetime, [dmth babai i ka vdekur, pasi që nuk është kusht që fëmijës ti vdesë edhe nëna, që të konsiderohet jetim] dhe gjatë natës një njeri vjen tek ajo dhe e zgjon atë për namazin e Sabahut dhe gjithëashtu e urdhëron atë që  të zgjojë vëllezërit dhe motrat e saj për namaz. Pra pyetja ime është; a mund të jem e sigurt se kjo krijesë që vjen është Melaike? A zbresin Melaiket në tokë? "

Shejkhu hafidhehUllaah i'u përgjigj:

"All-llahu 'Alem [All-llahu e di më mirë], por ai mund të jetë një prej vëllezërve tanë Xhinnë, nuk është e thënë që patjetër të jetë Melaike, ndoshta është prej vëllezërve tanë Xhinnë".

[e përcjellë në Sahab]


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf el-Albani)
Shkodër 17 Rebb’i 1 1434.

Të ngjashme:


"Xhin-nët a kanë fuqi për ti rrëmbyer njerëzit ?"


El´Allâmeh Mukbil bin Hâdî el-Wâdi´î

RahmetUllahi Teala Alejhi


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.