Friday, January 18, 2013

Kush është më i keq, Khumeini Apo Ebu Xhehli


Kush është më i keq, Khumeini Apo Ebu Xhehli
Shejkh 'Rabia bin Hadi ibn 'Umayr el-Medkhali hafidhahUllaah
Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

"Khumeini thotë se nuk ka asgjë që ndodhet mes qiejve dhe tokës që është sa grimca apo pesha një atomi përveç se ajo është në kontrollin e Imamëve (dmth. Imamët Shiitë).
Ai gjithashtu ka thënë se Imamët kanë autoritet (pushtet -zotërim) universal mbi gjithçka që është sa pesha e një atomi-në nëunivers. Në anën tjetër, Ebu Xhehli besonte se vetëm All-llahu (Aze ue Xhel) është Krijuesi i qiejve dhe i tokës dhe se vetëm Ai (Xhele ue Ala) është Zotërues i Dëgjimit dhe i Shikimit, dhe se vetëm Ai (Aze ue Xhel) është i Dituri i punëve të krijesave.
Khumejni gjithashtu thotë se Imamët (dmth. Imamët shiitë) kanë një status që nuk e disponojnë asnjë prej Melaikeve fisnik dhe asnjë prej Pejgamberve të dërguar nga All-llahu Aze ue Xhel. 
Përkundër gjithë kësaj, Ikhuanul el-Muslimin flasin mirë për revolucionin e tij (dmth revolucionin e tij Raafidi). "
[Burimi: marrë nga një audio e titulluar: Qëndrimi i Ikhwanul el-Muslimin ndaj Khomeinit, nga Shejkh Rabia bin Hadi el-Medkhali hafidhahUllaal:

Gjithashtu ky link përmban tituj tjerë të shkëlqyer kundër krerëve apo kokave, udhëheqësve dhe thirrësve për në bidat, të tilla si Ali Hasen el-Halebi, el-Maribi, Adnaan ar'ur dhe të tjerë hizbi si këto:
http://search.4shared.com/postDownload/cxSqGz1e/____-_____.html   http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128046
Linke të ngjashme:

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani A'Shkodera (Arbrit Kraja)
7 Rebbi’1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.