Saturday, January 5, 2013

Themeluesi i sektit Shia është Abdullah ibn Sebe el-Jehudi


Themeluesi i sektit Shia është Abdullah ibn Sebe el-Jehudi

Gjithë Sunitë e hershëm dhe burimet Shi'ite janë dakord dhe të një mendimi se themeluesi i sektit Shia dhe doktrinave të saj thelbësore është Abdullah bin Sebe ' el-Jehudi, hebreu Jemenas. Kjo, është vetëm kohëve të fundit kur autoritetet Shi'ite, së bashku me disa orientalistëve filluan të hedhin dyshime mbi personalitetin e Abdullah bin 'Sebe, se nëse ai ka ekzistuar? Kjo është një përpjekje për të falsifikuar historinë dhe individëd që janë përfshirë në këtë rishkrimin e historisë kanë motivet e tyre personale. Për Shiat, kjo është e kuptueshme. Dhe sa për orientalistët të cilët mbajnë këtë qëndrim, është gjithashtu e kuptueshme. Ndoshta ata dëshirojnë për ta adoptuar sektin e Shiave si pjesë e një axhende më të gjerë për përjetësimin (dmth, vazhdueshmërinë për ta mbajtur të paharruar) e pështjelluarit (lëmsh - e të turbulluara) mendjet dhe studiuesit akademik brenda rrethit Musliman (Islamit).


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 24 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.