Saturday, January 12, 2013

Cili është gjykimi mbi Temjishin e flokëve ?


Cili është gjykimi mbi Temjishin e flokëve ? (Temjishi është modë që ka ardhur nga perëndimi dhe e kanë pranuar atë gratë tona. Ajo është lyerja e disa fijeve të ndryshme të flokëve në një ngjyrë të ndryshme –që ndryshon- prej ngjyrës së flokëve, e bardhë, e kuqe ose ngjyrë ari, derisa flokët shndërrohen; një pjesë natyrale dhe një pjesë e lyer.)

Përgjigje:

Nëse lyerja e flokëve është në atë formë që i përngjason qafirave dhe zakoneve të ardhura (nga jashtë) atëherë nuk ka dyshim në ndalesën e saj (dmth, lyerjes) qoftë kjo në një formë apo forma që quhet Temjish.

Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah, në librin e tij ‘El-Munteka’Vëll,3, Fetaua nr 474.

Përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 30 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.