Sunday, January 20, 2013

Transferimi i gjakut nga një Mosbesimtar te një Musliman?


Transferimi i gjakut nga një Mosbesimtar te një Musliman?

Pyetje:
A lejohet për të transferuar gjak nga një person në tjetrin, dhe ç’gjykim ka nëse ata janë të besimeve të ndryshme?

Përgjigje:

Në rast kur një pacient bëhet shumë i sëmurë dhe e vetmja mënyrë që ai të përmisohet apo shërohet është që ai ti nënshtrohet një transfuzion gjaku, dhe kur mjekët të paktën janë deri diku të sigurt për një rezultat të mirë, atëherë ai mund të trajtohet në këtë mënyrë, edhe nëse donatori dhe marrësi i përkasin besimeve të ndryshme. Gjaku i një mosbesimtari mund t'i dhurohet një Muslimani edhe pse ai mund të jetë në luftë me Muslimanët. Dhe gjaku i Muslimanit mund t'i dhurohet një mosbesimtari që nuk është në luftë me Muslimanët.

Suksesi vjen prej All-llahut, salavatet dhe selamet e All-llahut, qofshin mbi Pejgamberin tonë Muham-medin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, mbi familjen e tij dhe shokët e tij.

Komisioni Përshershëm i Fetvave
Fetawa Islamijeh Vol. 8 Fq, 229.


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 8 Rebbi’ 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.