Thursday, January 3, 2013

gjykimi i të punuarit në dyqanet e parukerive dhe të ushqyerit nga fitesa e tyre?


Shejkh Muham-med Nasirudin el-Albani rahimehullah

Cili është gjykimi i të punuarit në dyqanet e parukerive dhe të ushqyerit nga fitesa e tyre?

Përgjigje:

Nuk lejohet të punuarit në dyqanet e parukerive dhe nuk lejohet të ushqyerit nga fitimi i këtyre dyqaneve për shkak të fitnes që ka kjo punë dhe për shkak se në këtë punë ka (Terwixh) reklamim, përhapje të zakoneve të Qafirave dhe për shkak se në këtë punë mësohen gratë me paturpësinë dhe këtë punë mund ta marrin përsipër (dmth, punësohen) në këto dyqane burrat …

Këto dyqane mund të përdoren për fesad dhe udhëzim për të bërë vepra të ndaluara. Kështu që duhet (është Obligim) që Udhëheqësit e Muslimanëve të ndalojnë hapjen e këtyre dyqaneve në vendet e Muslimanëve.

(Kaseta 480)

Përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 22 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.