Thursday, January 3, 2013

A lejohet ngrënja në restorante që kanë pije alkolike?


Shejkh Muham-med Nasirudin el-Albani rahimehUllah

A lejohet ngrënja në restorante që kanë pije alkolike?

Përgjigje:

Nuk i lejohet Muslimanit që të hajë në këto vende vetëm si kalimtarë sepse në këto vende Zemërohet All-llahu.

(Silsilat uel Huda uen Nu’ur, kaseta 62)

Përktheu Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)  
Shkodër 21 Sefer 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.