Sunday, January 13, 2013

Si ta përdorim lëmoshën e jetimin nën kujdestarinë tonë


Si ta përdorim lëmoshën e jetimin nën kujdestarinë tonë

Pyetje:
Ne kemi marrë një foshnje në shtëpinë tonë, pasi që prindërit e tij kanë vdekur. Disa njerëz duke përfshirë edhe xhaxhallarët e tij, duan ta ndihmojë dhe ti japin atij para, dhe disa prej këtyre parave vijnë tek ne. Ne e konsiderojmë foshnjen të jetë nga mesi ynë, ç’farë duhet të bëjmë?

Përgjigje:
Nuk ka asgjë të keqe që ju të merrni prej lëmoshës që është dhënë për të, për sa kohë që shuma e shpenzimeve tuaja ndaj tij të jetë e barabartë me të ose më pak se ajo.
 Në qoftë se kjo shumë është më madhe se sa ajo që ju keni shpenzuar për të, atëherë shumën e tepërt ju duhet ta ruani për të. Dhe ju meritoni një shpërblim të mirë për rritjen e tij dhe për bamirsinë e treguar  ndaj tij.

Shejkh `Abdul-` Aziz Bin Baz rahimehullah
Fetaua Islamije vol.8, faqe.150, Darusalem.

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 1 Rebbi’ 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.