Thursday, January 24, 2013

Shejkh Rabij – Ata paralajmërojnë kundër Shejkh Ubejdit ?


Shejkh Rabia Bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah,
për ata që flasin keq për Shejkh Ubejd el-Xhabiri & Salafi Publications


Pyetje e paraqitur për te Esh-Shejkh Rabij Bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah, prej Xhamisë Dar-us Sunneh në Londër, në lidhje me ata që flasin keq për Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah dhe Qendrën Selefi Publications në Birmigam.

Të shtunën 19/01/2013 7 Raby `el-euel 1434 AH, unë (Ebu Mek’kah prej Xhamisë Dar-us Sunneh në Londër) e vizitova shtëpinë e Esh-Shejkh Rabij Bin Hadi el-Medkhali hafidhehUllah, dhe e pyeta me pyetjen në vijim:

Unë – Es-selamu alejkum ue rahmetullah Shejkh.

Shejkhu- Ue alejkum selam ue rahmetullahi ue barakatuh

Unë - HajekAllaah Shejkh, si je me shëndet o prindi ynë ?

Shejkhu – Elhamdulil’lah.

Unë - Unë jam një prej bijve tuaj nga Britania.

Shejkhu – Ti a je Somalez ?

Unë - Po O 'Shejkh.

Shejkhu - Si jeni ?

Unë – Elhamdulil’lah o shejkh çdo gjë është mirë. All-llahu të forcoftë me fjalë që qëndrojnë në këtë Dünja dhe Ahiret.

Shejkhu - Aamiin.

Unë - O 'Shejkh unë kam një pyetje.

Shejkhu – Po ?

Unë -  O’ Shejkh atje në Britani ne kemi një grup të rinjshë që paralajmërojnë kundër Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah, dhe ndaj vëllezërve tanë të Qendres Selefije në birmingam, madje ata edhe po i detyrojnë njerëzit që të mbajnë qëndrim kundër tyre.

Shejkhu – Ata paralajmërojnë kundër Shejkh Ubejdit ?

Unë - Po O ' Shejkh madje ata e etiketojnë atë si bidatçi !

Shejkhu - Po ne kemi qenë të informuar rreth tyre, këshillojini ata, këshillojini dhe nëse ata nuk e pranojnë këshillën, atëherë paralajmëroni kundër tyre.

Unë - Shejkh ata me këtë po i ngatërrojnë të rinjtë dhe kjo është gjithçka për të cilën ata flasin.

Shejkhu - Po, ne kemi qenë të informuar rreth tyre nga Abu Khadeejah Abdul Wahhid.
....
Gjatë kësaj pyetje i pranishëm në shtëpinë e Shejkhut ishte edhe Shejkh Ahmed Ez-Zahraani hafidhehUllah.

All-llahu e ruajtë esh-Shejkh El-Waalid Rabij el-Madkhali


Përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani A'Shkodera)
Shkodër 12 Rebb’i 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.