Thursday, January 3, 2013

A lejohet t’i heqim vetullat (ose me i pre) ?


A lejohet t’i heqim vetullat (ose me i pre) ?

Përgjigje:

Nuk lejohet dhe për këtë gjë duhet të jeni të kënaqur me krijesën dhe zgjedhjen e All-llahut Aze ue Xhel.

(Shejkh Muham-med Nasirudin el-Albani rahimehUllah - kaseta nr 1)

(Shejkh AbdulAziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimehUllah – revista thirrje, nr 1469)

Përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 22 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.