Thursday, January 10, 2013

Rëndësia e Ndreqjes dhe Korrigjimit të Moralit & Karakterin e Dikujt| Shaykh 'Abdullaah al-Bukh...Rëndësia e Ndreqjes dhe Korrigjimit të Moralit & Karakterin e Dikujt.
Shejkh Abdullah el-Bukhari hafidhehUllah

In English


Në Shqip


Citim
Prej kësaj këshille të artë duhet që cilido prej nesh të nxjerrë mësim për veten e tij dhe ta analizojë veten për Moralin që ka pasur dhe mbart prej gjendjes që ishte më parë.
Arbrit Kraja (Ebu jusuf)
Shkodër 28 Sefer 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.