Thursday, January 3, 2013

A është gusha e femrës prej fytyrës së saj ?


Shejkh Muham-med Nasirudin el-Albani rahimehUllaah

A është gusha e femrës prej fytyrës së saj ?

Përgjigje:

Ajo pjesë që është përballë (që shihet) nuk mbulohet ndërsa ajo pjesë e gushës që është poshtë mbulohet.
(Kaseta 323)

Përshtati: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 22 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.