Saturday, January 12, 2013

Cili është argumenti për ndalimin e kapjes së flokëve në formë gunge?


Cili është argumenti për ndalimin e kapjes së flokëve në formë gunge?

Përgjigje

Argumenti që flokët të mos kapen në formën e gungës sipër kokës, është hadithi i mëposhtëm:

’’ Dy lloje prej  banorëve të Zjarrit nuk i kam parë akoma.
Njerëzit që kanë kamzhikë si bishtat e lopëve e me ato i godasin njerëzit dhe gra të mbuluara, por të zbuluara, të devijuara dhe devijuse, kokat e tyre janë si gunga e deves. Nuk do të hynë në Xhenet dhe nuk do të gjejnë erën e tij.’’

Trans, Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah, në librin e tij ‘El-Munteka’Vëll,2, pyetja nr 171.

Ky është argumenti që ndalon për ti lidhur flokët gungë në maje të kokës ose pas saj.

Përktheu: Arbrit Kraja (Abu Yusuf al-Albani)
Shkodër 30 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.