Tuesday, January 8, 2013

Veshja e njërit çorap para se të plotësohet abdesi.


Veshja e njërit çorap para se të plotësohet abdesi.

Pyetje:
Ç’gjykim ka nëse njeriu e lanë këmbën e tij të djathtë dhe pastaj e veshë çorapin para se të lajë këmbën e tij të majtë?

Përgjigje:
Në këtë rast nuk lejohet mes’h mbi çorape, për shkak se personi e ka veshur çorapin në këmbën e djathtë para përfundimit (të plotë) të abdesit (Tahara).

Suksesi vjen prej All-llahut, salavatet dhe selamet e All-llahut qofshin, mbi Pejgamberin tonë (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbi familjen e tij dhe shokët e tij.

Komisioni i Përhershëm për Fetaua.

Shejkh Abdul-Aziz Bin Baz `
Shejkh `Abdullah bin Ghudejan
Shejkh Abdur-Rezzaak `el-`Afifi

All-llahu i Mëshiroftë të gjithë.


Përktheu: Arbrit Kraja – Ebu Jusuf
Shkodër 24 Sefer 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.