Saturday, January 12, 2013

A lejohet që të shpohen veshët e femrës?


A lejohet që të shpohen veshët e femrës?

Përgjigje:

Nuk ka gjë që të shpohet veshi I femrës për të vendosur stoli në veshin e saj dhe akoma këtë e veprojnë shumë njerëz, saqë dhe në kohën e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, grate kanë vendosur stolitë në veshët e tyre dhe në pjesët e tjera pa asnjë kundërshtim.

Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah, në librin e tij ‘El-Munteka’Vëll,3, Fetaua nr 485.

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 30 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.