Sunday, February 5, 2012

"... ata mendojnë se dinë çdo gjë "


"... ata mendojnë se dinë çdo gjë "

Shejkh Muhammed Nasir Udin El-Albani (rahmetUllahi alejhi) ka thënë:


"Problemi me të rinjtë e sotëm është se, sa më shpejt që ata mësojnë diçka të re, ata mendojnë se dinë çdo gjë."

[El-Hudaa ue-Nur :861]

Përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.