Sunday, February 5, 2012

A ka ndonjë dallim midis Akides dhe Menhexhit ?


A ka ndonjë dallim mes Akides (besimit) dhe Menhexhit (metodologjisë)?

Përgjigje:

Menhexhi është më i përgjithshëm se Akideja, Menhexhi gjendet në Akide, dhe në drejtim (udhëzim) në sjelljet dhe në marrëdhëniet dhe në tërë jetën e Muslimanit, sigurisht që çdo drejtim që një Musliman merr quhet Menhexh . Sa për Akiden, atëherë çfarë ka për qëllim nga kjo është (themeli / baza) e Imanit (besimit) bashkë me kuptimin e dy shehadeteve dhe çfarë ata sjellin, kjo është Akidja.

Shejkh: Salih el-Feuzan hafidhehUllah
El-Exhuibeh El-Mufideh, fq 75

Përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.