Monday, February 6, 2012

Ibn Baz dhe e dobëta (Fukara)


Shejh Abdullah bin Baz dhe e dobëta (Fukara)

Uafa Muhamed el-Baz tha, "Unë e pyeta atë gruan prej Kosovës që thirri për të dhënë ngushëllimet mbas vdekjes se Shejh Ibn Bazit, " Si e njifni ju Shejh Ibni Bazin? "Ajo me tha," Si mund të mos e njoh une atë kur te ardhurat e shpenzimeve te mija vijnë prej tij "

Mauaakif Mudi'ah, fq. 183.
http://giftsofknowledge.wordpress.com/?blogsub=confirmed#blog_subscription-3

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf
Shkodër


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.