Sunday, February 5, 2012

Dëshiron të martohet me një nxënës dije


Dëshiron të martohet me një nxënës dije.

Pyetje:

A i lejohet një femre të bëjë kusht që përsoni që i propozon asaj duhet të jetë nxënës dije ?

Shejkh Muham-med Nasir-Udin el-Albani rahmetUllahi alejhi
 
Përgjigjet.

"Domethënë, ajo dëshiron që personi që do ti propozojë të jetë prej nxënësve të dijes, kështu që çfarë është problemi ? 

Pra, ajo dëshiron që ai të jetë një njeri i drejtë dhe ajo gjithashtu dëshiron (këmbëngul) me përkushtim (për të dyja cilësitë) i drejtë dhe një nxënës dije.

Sigurisht kur ajo është duke e bërë këtë kërkesë për (propozuesin) që të jetë një nxënës dije, ajo me këtë kusht nuk nënkupton një person që nuk është i virtytshëm (moralshëm).

Kështu që ajo me këtë nënkupton, atë që është me të dyja cilësitë, i drejtë dhe nxënës dije.

Çfarë është problemi me këtë ?

Vetëm nëse të gjitha femrat e reja janë të kësaj natyre. "


Burimi: silsilat ul-hudaa ue nnuur, kaseta nr. 345 / 7


Përshtati dhe përktheu Ebu Jusuf 
(Arbrit Kraja)
Shkodër Nëntor 2011.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.