Sunday, February 5, 2012

Shejh Salih el-Feuzân "Atëherë po, unë jam një Uehabi"


Shejh: Al-lâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân 
(Allahu e ruajtë dhe ja zgjastë jetën)

 http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=120580


Shejh Salih el-Feuzân "Atëherë po, unë jam një Uehabi"


Pyetje:
Përse të gjithë ata që thërrasin për në Teuhid quhen si "Uehabi" që nga Shejkh Muhammed bin Abdul-Uehab (rahimehUllah)?
Kjo fjalë frikëson shumë njerëz nga ata që thërrasin në drejtim të Teuhidit.

Shejh Salih el-Feuzân

Jo, kjo nuk të frikëson aspak. Ne jemi krenar për faktin se ai i cili thërret në drejtim të Teuhid thirret si "Uehabi" dhe i gjithë Falënderimi i takon Allahut. 
Çfarë quhet ai i cili thërret në drejtim të Shirkut (idhujtarisë, politeizmit)?
Çfarë e quajnë atë? Xhahil!

Ne jemi krenarë për këtë. Le të thonë ata "Uehabi" Ata janë vetë dëshmitarë se thirrja e Uehabive është një thirrje që thërret për në Teuhid.

Autori i "el-Lexhnah" (rahimehUllah) ka thënë:

"Nëse ai që ndjek Ahmedin është Uehabi, atëherë le të jenë dëshmitarë njerëzit dhe Xhinët se edhe unë jam Uehabi."

Ahmedi këtu është i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

"Nëse ai që ndjek Ahmedin është një Uehabi, atëherë le të jenë dëshmitarë njerëzit dhe xhinët se edhe unë jam Uehabi"
http://afatwa.com/then-yes-i-am-a-wahhabi-sh-al-fawzan/


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
(Arbrit Kraja)
Shkodër
Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.