Sunday, February 5, 2012

Vendimi për vrasjen e një çifuti në Palestinë - el-Albani


Shejh: Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (rahmetUllahi alejhi)
Burimi: Silsilat-ul-huda ue-Nur (317)
 http://sahab.net/forums/showthread.php?t=365012 

&Darulhadith, Suedi
www.aFatwa.comPyetje:
 

Njerëzit tanë në Palestinë në ditët e sotme janë në një betejë të vazhdueshme me çifutët. A është e lejuar sipas Sheriatit për të vrarë një çifut nëse dikush prej nesh e kapë një?


Shejh Albani: Në qoftë se çfarë është e lejuar?


Pyetësi: Ta vrasësh atë.


Shejh el-Albani: 
Nëse është e lejuar për të vrarë një çifut? Ku? Këtu apo atje?


Pyetësi: Atje.


Shejh Albani: 
Vëlla i dashur! A nuk e shihni se sa shumë Muslimanë vdesin në qoftë se një çifut vritet? A nuk e shihni ju këtë? Kush i ka viktimat më të shumta? Muslimanët apo çifutët?


Pyetësi: 
Muslimanët, por dikush duhet të veprojë në këtë mënyrë, në mënyrë që të hedhin frikë në zemrat e tyre.


Shejh Albani: 
Jonjeriu nuk duhet ta bëjë asnjëherë një vepër të tillë si kjo
.


PyetësiPër sa kohë kjo do të vazhdojë?


Shejh Albani: 
Njeriu nuk duhet ta bëjë asnjëherë një vepër të tillë. Imagjino nëse vazhdon në këtë mënyrë! cili do të jetë rezultati? 
Muslimanët shohin ndërsa Palestinezët janë duke u masakruar. 
Si do të jetë rezultati? 
Në qoftë se një çifut vritet,dhjetë Palestinez vriten dhe mijëra burgosen. Çfarë do të jetë rezultati? 
A është kjo mënyra se si çifutët mund të mposhten ? 
Kjo nuk është mënyra për ta bërë këtë (mposhtjen e tyre).


Fakti i kësaj çështjeje është se Muslimanët e sotëm kanë marrë rrugën e gabuar për Xhihad. 
Xhihadi fillon me luftën kundër epshit të vet. 


I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Muxhahid është ai që lufton kundër epshit të tij për hir të Allahut"


Unë nuk po ju përmend hadithin e famshëm:"U kthyem nga një xhihad i vogël në një xhihad të madh"


Ky hadith është i dobët dhe është zëvendësuar me hadith të saktë:

"Muxhahid është ai që lufton kundër epshit të tij për hir të Allahut"

http://afatwa.com/ruling-on-killing-a-j ... al-albani/


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Shkurt, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.