Sunday, February 5, 2012

Muhamed bin Hadi el-Medkhalî i përket Ulemave


Al-lameh esh-Shejkh Ahmed bin Jahjâ en-Nexhmî rahmetUllahi alejhi
Burimi: z-salafi.com
Referimi: Darulhadith.com
http://aFatwa.com

      Pyetje: Një nxënës dije çuditërisht në mënyrë të mahnitshme pyet nëse mund të marrë dije nga shejkh Muhammed bin Hadi el-Medkhali hafidhehullahu teala, dhe nëse ai konsiderohet t'i përkasin Ulemave?
All-llahu të shpërbleftë me të mira.

      Shejkh Ahmed en-Nexhmî rahimehullah: 
Muhammed bin Hadi el-Medkhalî i përket Ulemave më të mirë dhe 'Ulemave’ kryesorë. Ai (e përkrah) dhe i përmbahet Sunnetit. Kush është ai që thotë se dija nuk merret prej tij? 

Vetëm Hizbijûnet që i përgojojnë Dijetarët e Selefive e thonë këtë.
Po.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja  (Ebu Jusuf)
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.