Friday, February 17, 2012

A lejohet për të ngrënë mishin e Kufarëve?Al’llameh: "Zejd Ibn Muham-med el-Madkhali hafidhehUllah 
Burimi: http://zsalafi.com/v2/zsalafi.php?s_men ... Fatwa=1470
Referimi: Darulhadith, Suedi


Pyetje: A lejohet për të ngrënë mishin e Kufarëve (mosbesimtarëve) edhe nëse ne nuk e dimë se si ishte therur?

Shejkh Al’llameh: Zejd Ibn Muham-med el Medkhali Allahu e ruajtë 


Përgjigjet:


Po,është e lejuar për të ngrënë mishin që është therur nga çifutët dhe të krishterët. Nuk ka asnjë të keqe, dhe ne nuk duhet ti pyesim ata [se si është therur ajo-bagëtia].


I vetmi përjashtim këtu është, vetëm nëse njerëzit e dinë se - për shembull- kafsha është mbytur me rrymë elektrike. Ky lloj i therjes është i ndaluar dhe kafsha konsiderohet të ketë vdekur në mënyrë natyrale ("Mejtatah", lexoni Ajetin 2:173).


Edhe nëse ai është një Musliman, ai është përgjegjës për këtë (shp.mënyren e mbytjes së kafshës) dhe All-llahu e di më mirë.
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.