Sunday, February 12, 2012

Një motër dëshiron të martohet me një burrë që është i martuar


Një motër dëshiron të martohet me një burrë që është i martuar

Nga: Shejkhu Fisnik Ahmed En-Nexhmi rahimehUllaah


Pyetje:

Ky pyetës nga Anglia pyet: Cila është këshilla juaj për një motër që dëshiron të martohet me një burrë që tashmë është i martuar?


Përgjigje:

"Allahu e shpërbleftë me të mira. Po. Nuk ka ndonjë gjë të ndaluar në këtë veprim. Bile duhet që ajo dhe të gjitha gratë të mos frikësohen dhe të mos ndalohen (privohen) nga martesa me një burrë që ka një grua, dy ose tre gra. Po."Burimi ne audio: http://mtws.posterous.com/sister-desire ... is-already


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
 Verifikoi: Astrit Hoxha -Abu Adam-
Shkodër 12/02/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.