Sunday, February 5, 2012

Gjykimi mbi Xhihadin në Afganistan?

Shejkh: Muham-med Nâsir-ud-Dîn el-Albânî rahmetUllahi alejhi

Burimi: Silsilat-ul-Hudâ uen-Nûr (nr,80)


Pyetje: Cili është gjykimi mbi Xhihadin në Afganistan?

Shejkh el-Albani rahimehUllah:
Gjykimi mbi Xhihadin në Afganistan është njëlloj si i Palestinës dhe i gjithë vendeve të tjera Muslimane që janë sulmuar prej Kufarëve. Unë nuk e di se sa shpejt Muslimanët harrojnë një dhimbje të vjetër për një më të re. Xhihadi është obligim për të gjithë Muslimanët në këto vende. Po ku janë ata që janë të aftë për të shkuar në Xhihad? Muslimanët sot janë të ndarë në të kuptuarit e Fesë se tyre, Teuhidi i bashkon dhe i përgatit kundër armiqve.
Prandaj, çështja është e qartë dhe më se e saktë. Pra pikërisht kjo është ajo që është e obligueshme për të gjithë Muslimanët.Mirëpo:

"Sikur të kishin ndër mend qe të dilnin për Xhihad, padyshim qe do të kishin bërë ndonjë përgatitje për të"
(09:46)

Një përgatitje më e madhe është e nevojshme, pikërisht edukimi i Islamit të vërtetë dhe se kjo na bashkon ne rreth saj. Atëherë njeriu ka për t'u përgatitur materialisht për të luftuar kundër armiqve të All-llahut (Aze ue Xhel). Kjo është ajo çfarë mund të thuhet,në lidhje me këtë çështje.

Referimi: Darulhadith, Sweden
http://aFatwa.com
http://afatwa.com/jihad-in-afghanistan- ... al-albani/

Përktheu: Arbrit Kraja -Ebu Jusuf
Shkodër Janar 2012 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.