Sunday, February 12, 2012

Pjesëmarrja ne varrimin e një bidatçiu ne kohen e Selefeve te pare


Pjesëmarrja ne varrimin e një bidatçiu ne kohen e Selefeve te pare

http://ebujusuf.blogspot.com/2012/03/pjesemarrja-ne-varrimin-e-nje-bitadciu.htmlPërshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.