Tuesday, February 28, 2012

Humbja e kohës është më e keqe se sa vdekjaHumbja e kohës është më e keqe se sa vdekja

Ibn Kajim El-Xheuzije rahimehUllah, ka thenë: 

"Humbja e kohës është më e keqe se sa vdekja,
sepse
Vdekja të ndan ty nga kjo botë,
ndërsa
Humbja e kohës të ndan ty nga All-llahu Aze ue xhel."


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Janar 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.