Wednesday, February 8, 2012

Çfarë është Fitne?


ÇFARË ËSHTË FITNE?

El-Allameh Shejkh Salih ibn Feuzan El-Feuzan hafidhehUllah.


Pyetje:
O Shejkh, All-llahu të dhashtë mirësi. Shpesh'herë Dijetarët nxjerrin udhëzime për të paralajmëruar kundër grupeve bashkëkohore  apo ideologjive të ndryshme. Por disa persona kanë turp për ti sqaruar, apo për ti thënë të tilla
 paralajmërime, ose në zbatimin e kësaj urdhërese, (ose ata nuk e veprojnë këtë udhëzim). Nëse ata janë përgjegjës për dhënien e predikimeve, dhe nuk mbajnë Hutbe në lidhje me ndonjë grup me argumentin se ata nuk duan të fillojnë Fitne. Kështu që, cili është udhëzimi i hirësisë tuaj në lidhje me këtë mënyrë arsyetimi?

Përgjigje:
Ne themi: Se Fitne është për ti lënë njerëzit e së keqes që ta përhapin të keqen e tyre pa i marrë ato për dore dhe pa paralajmëruar kundër të keqes së tyre dhe pa i refuzuar ideologjitë e tyre.

Kjo është Fitne.

Përsa i përket sqarimit të tyre, dhe për marrjen e mbajtjes për dore të paditurve dhe njerëzve të devijuar, atëherë kjo është urtësi (Hikme), Jo Fitne. 
Kjo është parandalim i së keqes.


Burimi: 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=125868


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani. -Arbrit Kraja-
Shkodër Shkurt 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.