Sunday, February 19, 2012

"Xhihadi i madh është që të flasesh fjalën e vërtetë përpara një sundimtari të padrejtë" | el-Feuzân


 Allâmeh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân Allahu e ruajt.

Burimi: http://alfawzan.ws/node/13518

Referemi: Maktabah Darulhadith.com"Xhihadi i madh është që të flasesh fjalën e vërtetë përpara një sundimtari të padrejtë" | el-Feuzân


Pyetje: 

A nuk është gjykimi yt në lidhje me  qenit obligim për ta këshilluar sundimtarin   vetmi në kundërshtim me fjalët e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem):

"Xhihadi i madh është që të flasesh fjalën e vërtetë përpara një sundimtari të padrejtë" ?

Shejkh: Salih el-Feuzân hafidhehullah: Falënderimi i takon All-llahut.
 Ai tha:

                                 "... përpara një sundimtari të padrejtë."
Pra, kjo është në vetmi dhe përpara tij. Kjo të mos ndodhë jashtë vendit të tij dhe/ose te ulur (ne grup) .  Ju erdhët me diçka që është provë kundër jush. Po.


”Kështu që pyetini ata që i dinë Librat e Parë (Dijetarët), në qoftë se nuk e dini”  (16:43)


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Shkurt 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.