Monday, February 6, 2012

Ibn Baz dhe HakmarrjaShejkh Abdul Aziz Ibn Baz dhe Hakmarrja

Dr Nasir ibn Misfir el-Zahraani tha se,

"Disa nxënës të dijes erdhën (tek Shejkh Ibn Baz) dhe u ankuan për nje person tek ai. Ata ja shpjeguan gabimet e tij [ Shejhut] dhe disa prej çështjeve në të cilat ai person kishte kundërshtuar Sunnetin. Kështu që Shejkhu filloi të mbajë një mesim duke trajtuar kritikën, duke e këshilluar dhe orjentuar atë, ndërsa ai ishte duke bërë këtë dikush nga te pranishmit i tha ”Ai flet keq dhe për ju, o Shejkh, dhe shpif ndaj jush "

Kështu që Shejkhu i tha shkruesit, "Ndalo dhe lërë atë që ti po shkruan, nga frika se njerëzit do të thonë se Shejkhu po merr hak për veten e tij "

Mawaaqif Mudee'ah, f. 204.


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.