Sunday, February 5, 2012

Duke thënë:''NUK E DI nuk është një kritikë apo kundërshtim ndjenjë


Duke thënë:''NUK E DI nuk është një kritikë apo kundërshtim ndjenjë

Një njeri erdhi tek Profeti (sal-lallahu alejhi ue se-lem) dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut! ? Cilat vende janë më të këqija "Ai tha:".? Unë nuk e di "Pastaj, kur Xhibrili erdhi tek ai, ai (sal-lallahu alejhi ue se-lem) e pyeti atë :" Cilat vende janë më të këqija "Ai (Xhibrili) tha: , "Unë nuk e di. "Kështu që Xhibrili u largua me nxitim dhe pastaj u kthye dhe i tha:" Vërtet unë e pyeta Zotin tim, të larte Madhëruar, Unë i thashë: Cilat vende janë më të këqija? Ai tha: vendet e tregut ".[Al Fasaawe. "Al-Ma'rifeh wat-Taareekh''(2 / 206),
" Al-Faqeeh wal_Mutafaqih "(nr: 1106),
et-Taberani (1546)

Burimi : http://www.sahihmuslim.com/sps/download ... 030002.pdf

SLF030002@ http://WWW.SALAFIPUBLICATIONS.COM

Përshtati dhe përktheu :Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.